Get Adobe Flash player

logo Erasmus numberОт 20.09.2015г., ЦПО към „ЛОНДОН КОЛИДЖ ДЪБЛИН“, стартира изпълнението на проект 2015-1-ES01-KA204-015549, The Transnational Adult School Prototype (TASP), който е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, в рамките на програматаЕразъм+“, Ключова дейност2 (KA2), „Стратегически партньорства“ в сферата на образованието за възрастни.

Основната цел на този проект е създаването на експериментално транснационално училище за възрастни, структурирано и организирано, така че партньорите в проекта, да споделят отговорности на всички нива: администриране и организиране на училището, обучението, консултирането, асоциирането на учениците и др. Партньорите в проекта са 10, и всички те, имат опит в областта на образованието за възрастни. Обосновката в подкрепа на този проект, се съдържа в идеята за ефективно сътрудничество, и по-точно във вида на сътрудничеството, което е една стъпка напред. Целта на това сътрудничество, е не е само обмяна на идеи, а също така е и концепция за споделена отговорност, в едно училището за възрастни, които имат различни култури и произход. След като прекъсват образованието си, в някои етап в живота си, поради предишни неуспехи и / или други лични обстоятелства, възрастни обучаеми, които участват в този проект, ще имат възможност да се възползват от добавената стойност към тяхното образование. Благодарение на основни принципи: транснационалния обхват, междукултурен и интердисциплинарен подход, ще се постигне Европейско сертифициране и валидиране на неформалното им образование, учене през целия живот, ще развият основни и универсални умения. Използването на новите технологии, в смесеното обучение, е иновативен подход за превенция на прекъсването на образованието. С помощта на съвременните технологии, чрез платформата Moodle, училището T.A.S.P., ще предостави насоки и обучение, по основни ключови компетенции и други съдържателни области. Създаването на този прототип на училище за възрастни ще допринесе полза и за самите институции на партньорите. На първо място, подобряване на капацитета на институциите, особено в организационното ръководство. На второ място, ще бъде осигурена гъвкава програма, за предотвратяване на отпадането на ученици, която ще бъде разработена съвместно от всички партньори и използвана в смесеното обучение. На трето място, ще се подобри качеството на преподаване чрез научните изследвания, прилагането на най-добри практики и чрез транснационални образователни и учебни дейности, както и развитието на уменията в областта на ИКТ. Не на последно място, институциите, които участват в проекта, ще бъдат определено силно мотивирани за по-нататъшна работа. Учейки се от другите, ще хвърли светлина върху собствените им практики и ще ги вдъхновява да въвеждат нови начини на работа, ще се разработи нещо ново и иновативно, което не може да бъде направено без такова европейско партньорство. Както всяко друго училище, T.A.S.P., ще предлага курсове за възрастните обучаеми, които ще развят своите ключови компетентности, като езикова компетентност на майчин език и на чужд език (английски), наука и технологии, ИКТ, умения за учене, социални и граждански компетенции, с акцент върху европейското гражданство, предприемачески умения, както и културни и артистични компетентност.

 

Повече информация за целите, дейностите и очакваните резултати може да намерите тук LOGO TASP