Get Adobe Flash player

logo jobs e-shopПроект № 2013-1-FR-LEO04-49614 6, “Jobs for Youth, Skills for Companies”

На 1 август 2013 година ЦПО към „ЛОНДОН КОЛИДЖ ДЪБЛИН“ стартира изпълнението на проект - № 2013-1-FR-LEO04-49614, “Jobs for youth, Skills for Companies” - „ Работа за младежи, умения за компании“, финансиран от Европейската комисия по Програма „Учене през целия живот”,Секторна програма „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ“ – дейност „Многостранни партньорства“ с продължителност 2 години.

Партньори в проекта са училища и институции от Франция, Испания, Италия, Гърция, Португалия, Германия и България. В партньорството са включени четири вида партньори: обучаеми и обучители, професионални гимназии и центрове за професионално обучение, като институции, Euroformation, като представител на пазара на труда и 5 асоциирани партньори.

Още:в сайта на проекта или в информационния бюлетин - ТУК

Сайт на фирмата: www.bluebot.net, портала на проекта: http://desktop.etwinning.net/index.cfm

 

 

Цел на проекта: Е създаването на виртуална компания, която има 7 отдела. Всяка страна е отговорна за един отдел на фирмата, в която има опит. Обучаемите, които участват и отговарят за различните отдели, ще развият своите знания, умения и компетентности като: предприемачество; работа в екип; самостоятелност и отговорност, включително меки умения, в тясно сътрудничество с учениците от страните партньори. Отделите са: Производство; Човешки ресурси; Маркетинг и комуникации; Информационни системи (ИТ); Продажби; Счетоводство; Работнически съвет. По време на проекта, съветите на асоциираните партньори, както и на учителите - ментори, ще помогнат на учениците да развият тези умения. 

Ако партньорството представлява интерес за Вас, може да участвате.

Кой може да участва в проекта: В проекта могат да вземат участие младежи от 9 до 12 клас (на възраст от 16 – до 19 години).

Какво получавате: Участие в IT отдела на виртуалната компания „BLUEBOT“ и в международните работни срещи по проекта.

Как може да се включите за участие в проекта: За да участвате в проекта трябва да изпратите заявление по образец, профил на ученика, който може да изтеглите от секцията новини.