Get Adobe Flash player

e-vet logoОт 01.10.2014г, ЦПО към „ЛОНДОН КОЛИДЖ ДЪБЛИН“, стартира изпълнението на проект № 2014-TR01-KA 202-013230,„Английският език в професионалното образование и обучение“ (e-VET), който е финансиран с подкрепата на Европейската комисия, в рамките на програматаЕразъм+“ ,Ключова дейност2 (KA2), „Стратегически партньорства“ в сферата на Професионалното образование и обучение. Проектът се координира от Министерството по въпросите на ЕС на Република Турция и Център за Европейския съюз Образование и Младежки програми (Турската Национална Агенция).

В проекта участват:Училища и институции за професионално обучение от шест държави: Република Турция, Република Чехия, Италия, Испания, Гърция и България.

 

Целта на проекта e-VET е да се изгради мрежа за сътрудничество между партньорските организациите при изработването на материали, съдържащи насоки към нови подходи и методологии свързани с обучението по професионален английски език. Чрез обмяната на опит и споделяне на добри практики между партньорите, ще се разработят нови образователни ресурси, за постигане на по-високо ниво на знания и умения за професионалната терминология в конкретна индустрия. Реализирането на дейностите по проекта ще допринесат за повишаване на компетентности на обучаемите, по професионален английски език, необходими за тяхното личностно развитие и бъдещата им реализация на пазара на труда.

Партньорските организации, участници в проекта, искрено вярват, че реализирайки дейности по проекта, ще помогнат за подобряване на качеството на обучение в сферата на Професионалното образование. От резултатите на проекта е-VET и добрите практики прилагани в Европа, свързани с обучението по професионален английски език, ще могат да се възползват: всички ученици, учители и институции от сферата на професионалното образование, както и представителите на пазара на труда.