Get Adobe Flash player

Получената от Националната Агенция за Професионално Образование и Обучение (НАПОО) лицензия дава право на ЦПО към „Лондон Колидж Дъблин” ООД да издава държавно признати свидетелства за придобита професионална квалификация по изброените професии.

Програми и планове:

Обучението се извършва по одобрени от НАПОО програми, които в зависимост от категорията включват между 300 и 1000 часа лекции и практически занятия.

Форми на обучение:

редовна, задочна, самостоятелна, дистанционна и онлайн форма. Курсовете в редовната форма са дневни, вечерни и съботно - неделни и се провежда в учебната база на центъра. Обучението в останалите форми са достъпни навсякъде и по всяко време.

Ние предлагаме обучение следните професии:

 

 Сътрудник в малък и среден бизнес                                           Икономист                                             Офис - секретар                                                  Оператор на компютър  

 Сътрудник в малък и среден бизнес                  

           

                          Хотелиер                                           Администратор в хотелиерството                                         Камериер                                                           Ресторантьор 

                      

 

                                                                    Организатор на туристическа агентска дейност                                  Екскурзовод