Get Adobe Flash player

 Проектите помагат за внедряването на нови идеи, уникални продукти и услуги. Чрез проектите, особено когато продължават няколко години, се създават ефикасни екипи, които работят в тясна връзка помежду си, създават се доверие, което става основа за съвместната работа, дори след завършване на проекта. Управлението на проекти е от голямо значение за успеха на всяка организация. Вашите компетенции за управление на проекти, могат да бъдат решаващ фактор за кариерното Ви развитие.

 

Обучението по „Управление на проекти“
 • запознава курсистите с принципи, практики и техники за управление на проекти; с основните индикатори за ефективност на проекта; с фазите на проекта;
 • дава знания за правилата за писане на проект; акценти в реализирането на проекта; управление на времето и бюджета на проекта
Съдържание на курса:
 • запознаване с програмите за финансиране;
 • общи принципи за управление на проекти;
 • правила за писане на проект;
 • изготвяне на проектно предложение;
Компетенции:

Успешно завършилите курса:

1) Знаят:
   • Фазите на проекта;
   • Правилата за писане на проектно предложение;
   • Основните критерии за оценка на проекта;
2)Могат:
   • Да изготвят документация в съответствие с насоките за кандидатстване;
   • Да изготвят план-график за изпълнението на проекта;
   • Да съставят реалистичен бюджет;
Организация на обучението

Предварителни изисквания:  няма

Общ брой часове на обучение (хорариум): 20 уч. часа

Продължителността на обучението е в зависимост от избраната от Вас интензивност

Форми на провеждане: онлайн обучение

Теоретичните часове ще бъдат дистанционни и графикът зависи изцяло от самите курсисти и техните възможности. Материалите ще бъдат достъпни в електронната платформа на центъра. Практическите часовее предвидено да бъдат проведени във виртуалния кабинет на ЦПО към „LCD“ по предварително обявен график.

Средства за оценяване: практическа разработка на документи; участие в дискусия; презентация

Курсът е подходящ за всички, които желаят да придобият познания и умения за разработване на проекти.

Завършване на обучението: При успешно завършване на курса, всеки участник получава Сертификат

 

Направи запитване