Get Adobe Flash player

 

 

„Ако работим здраво за нещо, което не харесваме, се нарича стрес. Да работим нещо, което обичаме, се нарича страст”. Каква прекрасна мисъл, но понякога, за да достигнеш до това, което ти харесва, трябва да преминеш през това, което не ти харесва. За да не попаднете в увличащата надолу спирала на неуместната работа или кариера, преодолейте страха си и рискувайте. Дори да се провалите в дадено начинание при дадени обстоятелства, това не е краят на света, а урок – да видите какво ви липсва като познания и умения, за да успеете следващия път. Най-много рискуват тези които не предприемат нищо.

 
 
 
Обучението по „Предприемачество“
 • дава познания как да изготвите личен и бизнес план, каква е ролята на предприемача, квалификация на малките и средни предприятия, как да разпределите финансовите ресурси по приоритети;
 • запознава с форми на предприемаческа дейност; начините за финансиране и кредитиране;
Съдържание на курса:
 • Същност, роля и характеристика на предприемачеството;
 • Основни характеристики и роля на предприемача;
 • Предприемачески процес. Решение, създаване, управление и стратегии;
 • Класификация на малки и средни предприятия –необходимост и значение. Данъчна политика;
 • Форми на предприемаческата дейност;
 • Управление на малки и средни предприятия;
Компетенции:

Успешно завършилите курса:

1) Знаят:
   • Основни характеристики и роля на предприемача;
   • Етапите на предприемаческия процес;
   • Форми на предприемаческата дейност;
   • Начините за финансиране и кредитиране;
2)Могат:
   • Основни характеристики и роля на предприемача;
   • Етапите на предприемаческия процес;
   • Форми на предприемаческата дейност;
   • Начините за финансиране и кредитиране;
Организация на обучението

Предварителни изисквания:  няма

Общ брой часове на обучение (хорариум): 30 уч. часа

Продължителността на обучението е в зависимост от избраната от Вас интензивност

Форми на провеждане: онлайн обучение

Теоретичните часове ще бъдат дистанционни и графикът зависи изцяло от самите курсисти и техните възможности. Материалите ще бъдат достъпни в електронната платформа на центъра. Практическите часовее предвидено да бъдат проведени във виртуалния кабинет на ЦПО към „LCD“ по предварително обявен график.

Средства за оценяване: практическа задача.

Курсът е подходящ за всички, които искат да вземат живота си в ръце и да не разчитат някой друг да промени тяхното положение.

Завършване на обучението: При успешно завършване на курса, всеки участник получава Сертификат

 

Направи запитване