Get Adobe Flash player

Безработицата е висока, пазарът е труден, а кандидатстването по обяви е лесно. Този модел предопределя голямата конкуренция и малки шансове за успех. В новата икономическа реалност има все повече място за различни форми на работа. Тези форми на работа може в началото да не Ви носят големи доходи, но ако сте без работа - никакви. Тайната да излезеш начело е да започнеш. Всеки трябва да може да се представи добре, ако иска хубава работа.

 

Обучението по „Активно поведение на пазара на труда“
 • дава познания за особеностите на човешкото възприятие; как да изградите индивидуални стратегии за справяне с безработицата; как да решите труден проблем чрез отделни, лесно изпълними действия;
 • запознава със стратегии за справяне със стреса; с възможности за намиране на алтернатива при трудни ситуации; първите стъпки в бизнеса
Съдържание на курса:
 • Как се прави самооценка;
 • Социално-икономическата ситуация, пазара на труда, тенденции в областта на трудовата заетост, възможни източници на доход;
 • Кои са източниците на информация за свободни работни места;
 • Автобиография (СV) – значение, изисквания, видове, съставяне;
 • Мотивационно писмо – значение, изисквания, съставяне;
 • Събеседване при кандидатстване за работа – овладяване на умения за успешно представяне. Техники за намаляване на притеснението. Комуникации;
 • Трудово-правна и социална нормативна уредба;
Компетенции:

Успешно завършилите курса:

1) Знаят:
   • Как се пише мотивационно писмо, CV, мултимедийна визитка;
   • Как да изработват бизнес и личен план;
2)Могат:
   • Да представят себе си;
   • Да прилагат на практика придобитите умения;
Организация на обучението

Предварителни изисквания:  няма

Общ брой часове на обучение (хорариум): 30 уч. часа

Продължителността на обучението е в зависимост от избраната от Вас интензивност

Форми на провеждане:онлайн обучение

Теоретичните часове ще бъдат дистанционни и графикът зависи изцяло от самите курсисти и техните възможности. Материалите ще бъдат достъпни в електронната платформа на центъра. Практическите часовее предвидено да бъдат проведени във виртуалния кабинет на ЦПО към „LCD“ по предварително обявен график.

Средства за оценяване: практическа задача.

Курсът е подходящ за всички, които искат да вземат живота си в ръце и да не разчитат някой друг да промени тяхното положение.

Завършване на обучението: При успешно завършване на курса, всеки участник получава Сертификат

 

Направи запитване