Get Adobe Flash player

 

Участвайки в различни групови формирования, хората обединяват своите усилия и идеи за постигането на едни или други цели. Успехите от съвместна дейност зависи от организацията на групата. Най-продуктивни и ефективни групови общности, са тъй наречените екипи. Работата в екип подобрява работната среда, намалява стреса и води до допускането на по-малко грешки.

 
Обучението по „Умения за работа в екип“
 • дава познания как да формирате ефективен екип, как да разпределите ролите в екипа, как да мотивирате екипа и умения за решаване на конфликти;
 • запознава с характеристиките и функционирането на екипа;
 • през какви етапи преминава изграждането на екипа и ролята на лидера в екипа;
Съдържание на курса:
 • Формиране на екипи. Начини. Разпределение на ролите в екипа;
 • Изграждане на екип и умения за екипна работа;
 • Функции на екипа;
 • Умението да бъдеш лидер. Ролята на лидера за формирането на екипа;
 • Добрата комуникация в основата на преодоляване на конфликтите;
 • Как да откривате тайните мотиви у хората;
 • Умения за преодоляване на конфликтите;
Компетенции:

Успешно завършилите курса:

1) Знаят:
   • Езикът на тялото или невербалната комуникация;
   • Как да мотивират участниците в екипа;
   • Функциите на екипа;
2) Могат:
   • Да уважават чуждото мнение, умеят да изслушват и подкрепят останалите в екипа;
   • Да подпомагат развитието и разработването на идеи, дадени от останалите членове на екипа;
   • Да прилагат на практика придобитите умения;
Организация на обучението

Предварителни изисквания:  няма

Общ брой часове на обучение (хорариум): 30 уч. часа

Продължителността на обучението е в зависимост от избраната от Вас интензивност

Форми на провеждане: онлайн обучение

Теоретичните часове ще бъдат дистанционни и графикът зависи изцяло от самите курсисти и техните възможности. Материалите ще бъдат достъпни в електронната платформа на центъра. Практическите часовее предвидено да бъдат проведени във виртуалния кабинет на ЦПО към „LCD“ по предварително обявен график.

Средства за оценяване: тест и практическа задача;

Курсът е подходящ за всички, които желаят да придобият знания и умения да бъдат лидери.

Завършване на обучението: При успешно завършване на курса, всеки участник получава Сертификат

 

Направи запитване