Get Adobe Flash player

Обучението Ви дава възможност за постигане на желаното ниво на езикова компетенция. Предложените нива отговарят на Общата европейска езикова рамка за владеене на чужд език, която унифицира и прави съпоставими нивата на езикова компетентност в цяла Европа. Целта е да се създадат предпоставки за пряко ориентиране към общия европейски пазар на труда. На всички, успешно преминали обучението се издава СЕРТИФИКАТ по образец на обучаващата организация, удостоверяващ нивото на придобитата компетентност и хорариума. В началото на обучението обучаемите полагат входящ тест за определяне съответното ниво.

 
Компетенции:

Успешно завършилите курса:

1) Знаят:
      • Граматиката и лексиката на езика;
      • Умеят да комуникират правилно;
2)Могат:
      • да изразяват мисли, чувства, факти и мнения в писмена и устна форма;
Организация на обучението

Ниво A1 – 80 учебни единици, 100 учебни часа.

Ниво А2 – 80 учебни единици, 100 учебни часа.

Ниво В1 – 80 учебни единици, 100 учебни часа.

 

Направи запитване