Get Adobe Flash player

 

Обучението се провежда на модулен принцип, като за всеки преминат модул се издава сертификат. Модулите са: Работа с текстообработваща програма; Работа с електронни таблици; Работа с база данни; Работа със специализиран софтуер Microsoft Office Power Point.

 

 

Обучението във всеки модул
  • Дава познания как да работите с конкретна програма, как самостоятелно да изготвяте ресурси и умения за самообучение, особенно важни при динамично променящият се софтуер и хардуер.;
  • Запознава със стандартите и техниките при изготвяне на интегрирани материали.
Съдържание на курса:
  • работа с текстообработваща програма;
  • създаване и форматиране на текстови документи;
  • работа с електронни таблици;
  • работа с база данни; създаване на презентации;
Организация на обучението

След всеки преминат модул се издава сертификат, а след успешно преминаване на всички модули и полагане на изпит се издава Удостоверение за придобиване на част от професията „Оператор на компютър“ .

 

              Модул 1                            Модул 2                             Модул 3                           Модул 4

 

Направи запитване