Get Adobe Flash player

 

Повечето хора смятат, че успешната комуникация е тази, която успява да предаде дадено съобщение. На теория това е правилно, но не и когато говорим за предаване на бизнес съобщения. В този случай презентиращият трябва да отиде по-далеч, като не просто достави посланието си, а успее да накара публиката да реагира позитивно на него. Вашите умения да бъдете убедителни, са решаващ фактор за кариерното Ви развитие.

 

 

Обучението по „Умения за презентиране“
 • дава познания как да поднесете необходимата информация, как да повлияете на аудиторията, как да вмъквате примери, статистики и аналогии, за да изясните мисълта си пред аудиторията, как да убедите слушателите си да възприемат посланието ви, как да използвате езика на тялото, за да обогатите речта си.
 • запознава със стандартите и техниките при изготвяне на презентации, как професионално да се справяте с трудни въпроси и трудни за общуване хора.
Съдържание на курса:
 • Видове презентации, елементи и структура;
 • Стандарти при изготвяне на презентации;
 • Съдържание на успешната презентация - визуални и техническия средства и как най-ефективно да ги използваме;
 • Изисквания за успешно презентиране;
 • Език на тялото - как да въздействаме на публиката с невербални сигнали: - жестове, мимики, зрителен контакт;
Компетенции:

Успешно завършилите курса:

1) Знаят:
   • Стандартите за изготвяне на ефективна презентация;
   • Изискванията за успешно презентиране;
2)Могат:
   • да oрганизират идеите си логически;
   • да използват ефективно визуалните и техническите средства;
   • да управляват времето си ефективно.
Организация на обучението

Предварителни изисквания:  няма

Общ брой часове на обучение (хорариум): 20 уч. часа

Продължителността на обучението е в зависимост от избраната от Вас интензивност

Форми на провеждане: онлайн обучение

Теоретичните часове ще бъдат дистанционни и графикът зависи изцяло от самите курсисти и техните възможности. Материалите ще бъдат достъпни в електронната платформа на центъра. Практическите часовее предвидено да бъдат проведени във виртуалния кабинет на ЦПО към „LCD“ по предварително обявен график.

Средства за оценяване: практическа разработка на документи; участие в дискусия; презентация

Курсът е подходящ за всички, които желаят да усвоят най-добрите ораторски техники необходими за всяка успешна презентация.

Завършване на обучението: При успешно завършване на курса, всеки участник получава Сертификат

 

Направи запитване