Get Adobe Flash player

 

Деловото общуване е една от най-важните страни на бизнес отношенията. Начинът по който е написан един документ, съдържанието и оформлението му, говорят за личността, за неговата професионална и езикова компетентност. Знанието по кореспонденция е необходим елемент в образованието на работещите кадри, то е принос в интелектуалното развитие на личността.

 

 

Обучението по „Делова кореспонденция и комуникация“
 • дава познания за кореспондентски стил и практика за създаването на стопански и фирмени, лични и авторски документи;
 • запознава с въпроси като съдържание, стил и език на документите, с изискванията при структурирането им съгласно национални и международни стандарти.
Съдържание на курса:
 • Комуникацията в деловата сфера като процес.
 • Вербалната и невербална комуникация.
 • Видовете делови документи.
Компетенции:

Успешно завършилите курса:

1) Знаят:
   • Основните принципи във вербалната и невербална комуникация;
   • Различните стилове на общуване;
   • Основните делови документи и техните реквизити;
   • Как да презентират подходящо себе си и идеите си.
2)Могат:
   • да съставят различни документи, свързани с деловото общуване;
   • да презентират себе си и идеите си пред публика;
   • да обработват текстовете си на компютър.
Организация на обучението

Предварителни изисквания:  няма

Общ брой часове на обучение (хорариум): 20 уч. часа

Продължителността на обучението е в зависимост от избраната от Вас интензивност

Форми на провеждане: онлайн обучение

Теоретичните часове ще бъдат дистанционни и графикът зависи изцяло от самите курсисти и техните възможности. Материалите ще бъдат достъпни в електронната платформа на центъра. Практическите часовее предвидено да бъдат проведени във виртуалния кабинет на ЦПО към „LCD“ по предварително обявен график.

Средства за оценяване: практическа разработка на документи; участие в дискусия; презентация

Курсът е подходящ за всички, които желаят да придобият основни знания и умения за комуникацията при делови срещи и на ниво организация.

Завършване на обучението: При успешно завършване на курса, всеки участник получава Сертификат

 

Направи запитване