Get Adobe Flash player
Курсове за валидиране на знанието

 

ЦПО към „LCD“ ООД предлага възможност на всеки, който има най-малко 6 месеца трудов стаж по професия, (удостоверен с препис-извлечение от трудовата книжка), но не притежава диплома по професията, да положи само изпит по теория и практика, за да удостовери и сертифицира своите професионални компетентности, съгласно чл.40 от Закона за професионалното образование и обучение.

Изпитите се провеждат по предварително обявен конспект от ЦПО към „LCD“ ООД. Центърът предоставя на кандидатите необходимите теоретични материали.

Всички, които отговарят на посоченото по-горе условие имат възможност да проверят своите знания, умения, компетентности и да получат официални, признати от МОМН и НАПОО документи:

 

  • СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
  • УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Направи запитване