Get Adobe Flash player
 Ние предлагаме следните курсове:

                              

Курсове за валидиране                   Умения за презентиране            Компютърни курсове                          Чужди езици

          на знанията 

                                          

Умения за работа в екип                   Активно поведение                            Предприемачество                       Управление на проекти            

                                                               на пазара на труда

                                                                                          

                                                                                Делова кореспонденция и комуникация