Get Adobe Flash player
 
Мисията на Центъра е

Предоставяне на квалификационни услуги за постигане на по-висока професионална пригодност, конкурентоспособност и мотивация на обучаваните в ЦПО лица; висока степен на трудова и личностна реализация, в съответствие с нуждите на пазара на труда, по българските и европейски трудови стандарти.