Get Adobe Flash player

 
 
 
Основна цел на Центъра е:

Осигуряване на условия за първоначално и непрекъснато професионално обучение, усъвършенстване и осъвременяване на професионалната квалификация за лица над 16-годишна възраст, с цел подобряване на шансовете им за реализация на пазара на труда или за организиране на собствен бизнес.